Apsaimnieko savu mežu pārdomāti

forrest, forest, maple trees-4028361.jpg

Ja esi meža īpašnieks, tad droši vien domā, kā maksimāli saglabāt vai pat celt sava meža vērtību. Kā to izdarīt? Te vērts atcerēties, ka būtiski ir mežu apsaimniekot ilgtspējīgi un kvalitatīvi. Latvijas likumdošana prasa, lai katram meža īpašumam tiktu sagatavota inventarizācija jeb taksācija (saukta arī par meža apsaimniekošanas plānu), kas reizi 20 gados ir jāatjauno. Tas ir viens no īpašnieka pienākumiem.

Jāņem arī vērā, ka, lai koks spētu pilnvērtīgi augt, tam jāsaņem pēc iespējas vairāk saules gaismas. Ja koki aug pārlieku cieši cits citam blakus, ir liela iespēja, ka tie sāks nīkuļot, izstīdzēt vai pat ies bojā. Tāpēc svarīgi veikt jaunaudžu kopšanu, kas palīdzēs veidot nākotnes meža sastāvu, un dot kokiem nepieciešamo vietu, izcērtot vārgos un nekvalitatīvos kokus. Mežaudzei pieaugot, būtiski ir veikt kopšanas cirti, šādi turpinot uzlabot meža kvalitāti un vērtību.

Savukārt, lai parūpētos par mežu, kuru skāruši dažāda veida postījumi (piemēram, vējš, sniegs, uguns) vai slimības un kaitēkļi (pēdējos gados īpaši izplatīts ir egļu astoņzobu mizgrauzis), var būt nepieciešama sanitārā cirte, kuras laikā atbrīvojas no cietušajiem kokiem. Nedrīkst arī aizmirst, ka tad, ja esi veicis kailcirti mežaudzē, kas sasniegusi galvenās cirtes caurmēru, mežs obligāti ir jāatjauno 3 kalendāro gadu laikā.

Visi šie darbi (un uzskaitīti ir tikai daži no tiem) prasa nebūt ne mazus laika un finanšu resursus. Protams, kad mežs būs izaudzis, no tā varēsi iegūt peļņu, taču tā gaidāma pēc vairākiem gadu desmitiem.  Tāpēc ir vērts apsvērt domu pārdot savu mežu nozares profesionāļiem. Šādi būsi drošs, ka tas ir nonācis pareizajās rokās un tiks apsaimniekots visatbilstošāk.

SIA “Trovent” labprāt pērk gan meža īpašumus (kokus ar visu zemi), gan arī cirsmas visā Latvijā. Tāpat palīdzam situācijās, kad jāsakārto meža taksācija, jāveic īpašuma atdalīšana (piemēram, mežs jāatdala no mājas), jārisina kredītsaistību jautājumi vai jākārto mantojuma lietas. Sazinies ar mūsu speciālistiem, rakstot uz e-pastu info@trovent.lv, zvanot pa tālruni 29429555 vai aizpildot kontaktformu.

Related Posts

© 2024 NP - WordPress Theme by WPEnjoy